Na 35 jaar exploitatie van de Sequoiahof hebben wij ons bedrijf beëindigd.
Het bedrijf zal een andere bestemming krijgen.
Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie.
Wij willen u hartelijk bedanken voor het gestelde vertrouwen.
Tevens wensen wij u een voorspoedig 2017.


Hartelijke groeten,


Jos, Matty de Koeijer, en kinderen